Office Manager / Management Assistant

Lobster Robotics
Lobster Robotics is een onderwater tech startup in geavanceerde onderwater robots voor het in kaart brengen van de zeebodem op hoge resolutie. Onze missie is om de meest gedetailleerde en precieze zee data te verzamelen, zodat onze klanten, en uiteindelijk de mensheid, meer kennis krijgen over de werking van oceanen. Duidelijkheid, ingenuity, professionaliteit en veiligheid zijn belangrijke waarden in onze bedrijfscultuur.

Submit an Application

1. Personal Details

We'll need these details in order to be able to contact you.

2. Profile

Max file size 10MB.
Uploading...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.

3. Submit Application

In order to contact you with future jobs that you may be interested in, we need to store your personal data.

If you are happy for us to do so please click the checkbox below.

You can view our GDPR / Privacy notice here.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.